Dziękujemy całemu Caritasowi i OSP Lędyczek za piękną uroczystość!!!