Komunia święta - Najświętszy Sakrament Ołtarza

Drodzy rodzice pamiętajcie, że:
 
 • to pierwsze w życiu Waszego dziecka spotkanie z Jezusem Chrystusem w Komunii świętej,
 • na pewien czas przed dniem I Komunii świętej musicie zacząć przygotowywanie dziecka do tak ważnego wydarzenia przez sam sposób Waszego bycia,
  – każdego dnia znajdźcie czas na rozmowę z dzieckiem na temat wiary i religii,
  – spróbujcie uniknąć błędów, które być może popełniono przy Waszej I Komunii świętej.
Ostatni tydzień:
 
 • wyciszcie się, by zdać sobie sprawę, że wkrótce złożycie Bogu w ofierze cały trud Waszego wychowania dziecka,
 • w przeddzień pierwszej spowiedzi św. dziecka wieczorem ustawcie krzyż w widocznym miejscu, zapalcie świece, klęknijcie z całą rodziną i módlcie się wspólnie choć przez chwilę. Po modlitwie wybaczcie sobie wszystkie wyrządzone krzywdy, zło, czy przykrości. To zjednoczy i umocni całą rodzinę.
 • po pierwszej spowiedzi dziecka pomóżcie dziecku trwać w pokoju ducha. Zróbcie wieczorem posiłek i postawcie na stole zapalona świecę – symbol Jezusa Chrystusa – Światłości świata. Przed posiłkiem niech Ojciec rodziny odmówi modlitwę przed posiłkiem:
  Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, co go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • przed spoczynkiem dziecka pamiętajcie o wspólnej modlitwie.
Dzień I Komunii świętej:
 • przed wyjściem do kościoła zwróćcie uwagę by dziecko w kościele było skupione; pobłogosławcie je przed wyjściem
 • po powrocie do domu niech dziecko zapali świecę przygotowaną na stole – symbol obecności Jezusa Chrystusa. Przed posiłkiem niech Ojciec rodziny odmówi modlitwę.
 • wieczorem pamiętajcie o wspólnej modlitwie.
Spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbywają się w I wtorek miesiąca, a Msze św. inicjacyjne według potrzeb.
 

Napisz do nas

KOntakt

Parafia pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów

ul. Słowackiego 1, 64-965 Lędyczek

tel. 736 043 259

NIP 7671626167

Numer konta parafialnego:

Parafia św. Piotra i Pawła Ap. w Lędyczku

SBL w Złotowie o. Okonek

28 8941 1016 0055 5236 2000 0010

„ofiara na cele kultu religijnego”