Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament namaszczenia chorych – udzielany według potrzeb – a sytuacji niebezpieczeństwa śmierci o każdej porze dnia i nocy.
 
Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia, ale dla chorych.

Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę cierpienia, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Dlatego nie bójmy się tego sakramentu! Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.
Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z namaszczeniem chorych. Nie łączmy tego sakramentu ze śmiercią! Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest zgładzenie grzechów (połączony z sakramentem pokuty) oraz łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwa starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Jest ono ostanie w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia; namaszczenie przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki.
 
To namaszczenie przypomina nam koniec naszego ziemskiego życia i zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca.
 
Dla kogo jest przeznaczony:
  • dla chorych,
  • dla osób w podeszłym wieku,
  • dla osób, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci (np. choroba, zbliżająca się ciężka operacja)
Sakrament chorych można przyjąć wiele razy w ciągu swojego życia.
 
Sakrament jest udzielany 11.02 (Światowy Dzień Chorych – Święto NMP z Lourdes) oraz zawsze na życzenie wiernego.

Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?
  • stolik, na nim krzyż,
  • obok zapalona świeca,
  • spodeczek, na nim nieco waty lub chleba,
  • woda święcona,
  • szklanka z wodą i łyżka,
  • ręcznik.

Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą. Nie czekajmy do ostatniej chwili. Tutaj chodzi o wieczność!

Napisz do nas

KOntakt

Parafia pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów

ul. Słowackiego 1, 64-965 Lędyczek

tel. 736 043 259

NIP 7671626167

Numer konta parafialnego:

Parafia św. Piotra i Pawła Ap. w Lędyczku

SBL w Złotowie o. Okonek

28 8941 1016 0055 5236 2000 0010

„ofiara na cele kultu religijnego”