Podziękowania dla Panów: Dariusza, Krzysztofa i Mateusza za renowację figury Matki Bożej przy skręcie na Okonek.

Menu