Bierzmowanie

Bierzmowanie:
 
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobo-wiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. 
(Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).
 
Drogi Kandydacie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania!
 
Zapewne wiesz, że Sakrament Bierzmowania zwany jest Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Z chwilą przyjęcia tego Sakramentu staniesz się dojrzałym chrześcijaninem. Znaczy to tyle, że od tego momentu będziesz już sam w pełni odpowiedzialny za swoją wiarę. Zapytasz – jak było do tej pory? W czasie Chrztu Świętego Twoi rodzice i rodzice chrzestni zobowiązali się do przekazania Ci wiary oraz do wychowania Cię w wierze katolickiej. Teraz staniesz się dorosłym chrześcijaninem (nie mylić z dorosłością w ogóle – tę będziesz miał z momentem ukończenia 18 lat J ) odpowiedzialnym za wszystkie swoje czyny, przyjmując konsekwencje wszystkich wyborów, ale także będziesz szczególnie powołany do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Sakrament Bierzmowania motywuje do pracy nad sobą, nad rozwojem własnej wiary, nad odkryciem swojego powołania życiowego. Jednym z przejawów chęci pracy nad sobą i rozwojem wiary niech będzie podpisanie i dotrzymanie deklaracji.
 
Własnymi siłami wydaje się to nie do zrobienia. Dlatego w Sakramencie Bierzmowania otrzymacie moc Ducha Świętego, aby „głębiej zakorzenić Was w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić waszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
By w pełni zrozumieć wagę Sakramentu Bierzmowania ważne jest przygotowanie do niego.
 
W naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez: 
 
1.        Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
2.        Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3.        Udział we wszystkich, parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
 
Mamy nadzieję, że będzie to czas rozwoju duchowego, przylgnięcia do Boga i czerpania ze źródła Jego nieskończonej Miłości.
 
Spotkanie przygotowujące do przyjęcia do życia w pełni wiary odbywają się w II wtorek miesiąca o godz. 18.00.
 

Napisz do nas

KOntakt

Parafia pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów

ul. Słowackiego 1, 64-965 Lędyczek

tel. 736 043 259

NIP 7671626167

Numer konta parafialnego:

Parafia św. Piotra i Pawła Ap. w Lędyczku

SBL w Złotowie o. Okonek

28 8941 1016 0055 5236 2000 0010

„ofiara na cele kultu religijnego”